Wat is warehousing

Wat is warehousing nu precies?

Bij het opslaan van goederen is meer nodig dan een grote, kale ruimte met hoge rekken om die goederen in te zetten. Men heeft het al snel over ‘warehousing maar wat is Warehousing nu eigenijk? Warehousing is een kruising tussen kunst en vakwerk, er zijn altijd mensen bij betrokken. Het is dan ook een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord.

Het belangrijkste onderdeel van warehousing is niet het fysiek opslaan van de goederen, maar de administratie die bijhoudt waar precies welke goederen in welke hoeveelheid en op welke manier zijn opgeslagen. Dat is belangrijk omdat de term ‘goederen’ hier betrekking kan hebben op letterlijk alles wat tijdelijk opgeslagen moet worden. En een droge plek om goederen op te slaan is niet altijd voldoende.

Veel verschillende handelingen bij Warehousing

Bij ons kan dit proces verdeeld worden in een paar duidelijk verschillende handelingen, die samen het doel hebben goederen te bewegen van producent naar cliënt. Beweging is belangrijk, alleen het opslaan van goederen is niet voldoende.

Wat is ontvangst bij warehousing.

Laten we eerst eens kijken hoe goederen binnenkomen. Alle goederen worden ontvangen, en daarop volgt direct het belangrijkste, goed nagekeken. Zijn het de juiste goederen, de juiste aantallen of hoeveelheden, zijn ze correct verpakt en onbeschadigd? Pas dan kunnen de goederen afgetekend worden. Kwaliteitscontrole is een vast onderdeel van warehousing dat we vaker zullen zien.

Opslag, meer dan eenvoudig neerzetten.

De goederen worden dan opgeslagen op een passende plek binnen het warehouse. Passend is daarbij afhankelijk van de soort goederen, de manier van verpakken en of het een halffabricaat of een eindproduct betreft.

Assemblage
Een onderdeel van het warehousing proces is de assemblage en de herverpakking. Daardoor wordt van een halffabrikaat een eindproduct gemaakt dat wordt verpakt zoals de klant dat wenst.
Tussentijdse transport en opslag op andere locaties binnen het warehouse, en de verwerking van het product, zijn ook onderdelen van het opslagproces dat warehousing heet.

Bij warehousing volgt vervolgens een proces van voorbereiding voor vervoer, de orderverwerking.

Een klant wenst een aantal producten. Die producten moeten goed van kwaliteit zijn en de aantallen of hoeveelheden moeten absoluut correct zijn. Alweer zien we een kwaliteitscontrole, het belangrijke en steeds terugkerende onderdeel van warehousing.
De producten die achterblijven moeten nog steeds goed en correct opgeslagen zijn. Ook daar kan heropslag of herverpakking nodig zijn.

Inpakken volgens strikte specificaties.

Hoe worden de producten vervoerd naar de klant of naar de eindafnemer? En wat is warehousing?
Goederen die het warehouse binnenkomen, verpakt op pallets, gaan niet altijd ook weer weg op pallets. Voor de klant of de eindafnemer is het ingepakte product een begin van het eigen logistieke proces, warehousing is vaak een keten.
Het inpakken gebeurt natuurlijk volgens de specificaties van de klant, vaak in individuele verpakkingen.
Er wordt nog een laatste keer gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van het verwerkte product, voordat het vervoerd wordt naar de klant, of direct naar de klant van die klant.

Verzenden, een reuze postkamer.

Verzending is ook een deel van het geheel, een schakel in de keten. Daarom willen de meeste bedrijven die zich bezighouden met warehousing het liefst zelf hun goederen naar de eindgebruiker vervoeren. Dat is niet altijd mogelijk omdat het vervoeren van goederen over de weg, over het water of door de lucht toch ook weer een vak apart is.

De keuze van vervoerders is daarom heel erg belangrijk. De kwaliteit van afgeleverde producten en goederen wordt niet alleen bepaald door de producent en de warehousing faciliteiten, maar zeker ook door de manier waarop de vervoerder omgaat met zijn vracht. Elk artikel dat een warehouse verlaat moet natuurlijk correct geadresseerd zijn, om er voor te zorgen dat alles op de juiste plaats terecht komt.

Wat is warehousing

Aaneensluitende dienstverlening, fulfilment.

Veel bedrijven, vooral die bedrijven die producten aanbieden via het internet, hebben zelf geen warehousing en geen opslagcapaciteit.
Die bedrijven zoeken een dienstverlener die niet alleen goederen voor hen ontvangt, maar die ze ook verwerkt en het eindproduct aan de klanten levert.

De uitbreiding van de warehousing keten met het fulfilment gedeelte is een logische stap. Het is geen nieuwe afdeling binnen het warehousing gebeuren en eigenlijk ook geen uitbreiding. De meeste serieuze warehousing bedrijven in ons land leverden al aan klanten van hun klanten.

Dat men steeds meer overgaat tot het aanbieden van beide kanten van het dienstverleningspakket wil zeggen dat er gezocht wordt naar meer vakmanschap van het begin tot het einde van de logistieke keten.
De cliënten zijn bedrijven die verkopen. Daar zijn ze goed en dat wil zeggen dat ze hun onverdeelde aandacht moeten kunnen geven aan het verkopen.

Wat is warehousing? Wat is fulfilment?

Warehousing en fulfilment is een vak op zich en de bedrijven die daar goed in zijn moeten voortdurend blijven zoeken naar manieren om hun dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. Verbetering door voortdurend het systeem onder het vergrootglas te houden, door het personeel voortdurend op te leiden en te trainen en door de zorgen voor de laatste technologische hulpmiddelen. Uitbreiding om blijvend te kunnen voldoen aan de vraag.

Het dienstverlenende deel van het werk in warehousing en fulfilment geeft veel voldoening. Het is een goed gevoel wanneer na een dag hard werken je tegen jezelf kunt zeggen dat er weer zoveel tevreden klanten waren.
Wat is Warehousing voor ons? Warehousing staat eigenlijk altijd op de achtergrond. Het is de hele tijd aanwezig in ons dagelijks leven, maar we staan er meestal pas bij stil wanneer het eens niet goed gaat.

We streven er meestal naar vergeten te worden, maar soms is het goed ook eens stil te staan bij degenen die ervoor zorgen dat zo veel goederen en zoveel producten dagelijks op tijd en in goede staat bij uw klanten aankomen. Sta ook eens stil bij het warehousing en bij de vervullers van de orders voor uw webshop.

Wil je meer over ons weten. Kijk gerust verder op onze website. Op Keurmerk.info kun je ook meer informatie vinden. Voor transport en internationaal transport hebben wij ook een forwarding afdeling.